t667 vps主机评测

t667 vps主机评测有4条评论

2018年5月14日 下午5:50分类:建站 阅读: 2,936 次

本评测包括两个主机,一个是¥5/月的openvz主机,一个是¥28.99/月的KVM CN2 GIA主机 主机一价格及配置: 【购买链接】 主机二价格及配置: 【购买链接】 另他家还有三网 GIA的机器,起步价¥28.99/月 【购买链接】 -------------------------------------------------------- 【主机一测试】 性能测试: 2018/5/14 18:00 好像最近电信出国的海缆坏掉了 2018/7/4 10:30 第二次测试 到国内电信速度恢复,到国外的速率变成几百K? 油管: 路由情况: 电信: 联通: -------------------------------------------------------- 【主机二测试】 性能测试: 2018/7/4 22:40 网速还算可以,硬盘IO速度有点慢,确定是KVM? 全国pi ...


【阅读全文】